Kedy môžete očakávať vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022?

Kedy môžete očakávať vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022?

26. januára

Pokiaľ vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022 preplatok, je potrebné oň v prvom rade požiadať v daňovom priznaní. Pokiaľ teda budete podávať daňové priznanie za rok 2022 k dani z príjmov, v niektorých prípadoch sa môže stať, že vám vyjde preplatok. K tejto situácii dochádza spravidla vtedy, ak ste platili vyššie preddavky na daň počas roka, ako ste mali určené daňovou povinnosťou. Preplatky sa najčastejšie vyskytujú u študentov, dôchodcov, nezamestnaných a podobne, u fyzických osôb môže táto situácia nastať pri uplatnení nezdaniteľných častí alebo daňových bonusov. Ak máte zamestnanie a vyjde vám preplatok, zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie je povinný tento preplatok zamestnancovi vyplatiť. Ak si ako zamestnanec podávate daňové priznanie sami, preplatok vyplatí priamo daňový úrad.

To, kedy bude preplatok na dani z príjmov vyplatený, závisí od niekoľkých skutočností. Prvou je samozrejme termín podania daňového priznania a teda buď 31. marec 2023 alebo odložené daňové priznanie na 30. jún 2023. Ďalšou skutočnosťou je požiadanie o vyplatenie preplatku priamo v daňovom priznaní a vyplnenie potrebných údajov pre jeho vyplatenie. Takisto nesmiete mať daňové nedoplatky alebo iné podlžnosti, na ktoré by sa daňový preplatok mohol využiť a v neposlednom rade závisí aj na výške preplatku. Preplatok sa vracia len v tom prípade, ak je vyšší ako 5 eur.

Daňový preplatok môže byť fyzickej osobe vyplatený buď poštovou poukážkou, maximálne však do výšky 15 000 eur (vrátane), na bankový účet, alebo na účet v zahraničí, pričom daňovník nie je jeho majiteľom. V prípade právnických osôb môže byť preplatok vrátený len poštovou poukážkou vo výške maximálne 15 000 eur (vrátane) alebo na účet. Číslo účtu musí byť v oboch prípadoch vo formáte IBAN.

Lehota na vrátenie preplatku je do 40 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, nie termínu podania daňového priznania. V praxi to znamená, že ak podáte daňové priznanie za rok 2022 v riadnej lehote do 31. marca 2023, preplatok by vám mal byť vrátený do 10. mája 2023. Ak podáte daňové priznanie za rok 2022 v predĺženej lehote do 30. júna 2023, preplatok vám bude vrátený do 9. augusta 2023.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie