Dovolenky sú v plnom prúde, budete za tú vašu doplácať?

Dovolenky sú v plnom prúde, budete za tú vašu doplácať?

Na nové bývanie už niektorí doplatili a to doslova. S rastúcimi cenami materiálov developeri pristúpili k dodatkom v zmluve, ktoré sa nazývajú inflačné doložky. V praxi to znamená, že hoci ste už zaplatili zálohu za ešte nepostavené bývanie, už teraz sa jeho cena zvýšila a pokiaľ oň máte záujem, budete musieť doplácať. Mnohí developeri však toto využili a byty, ktoré noví majitelia za vyššiu sumu “odmietli”, predávajú na realitnom trhu omnoho drahšie. Čaká rovnaká situácia aj dovolenkárov?

Okrem zvyšujúcich sa cien stavebných materiálov rastú aj ceny pohonných hmôt a tento rok sa vyšplhali skutočne vysoko. Od toho sa samozrejme neodvíja len tankovanie do vášho automobilu, ale i ceny leteniek či autobusových zájazdov, transferov a podobne. Môže aj cestovná kancelária zvýšiť cenu vopred zaplateného zájazdu a pýtať od vás doplatok, prípadne ho posunúť za vyššiu cenu niekomu inému, ak odmietnete za dovolenku zaplatiť? Ako riešiť takúto situáciu?

Odstúpenie od zmluvy nemusí byť jediné riešenie

Pokiaľ by ste vy odstúpili od zmluvy a na dovolenku nepôjdete, počítať musíte so storno poplatkami, ktoré sú samozrejme vysoké, častokrát musíte zájazd zaplatiť, či chcete alebo nie. Ak sa tomuto chcete vyhnúť, existuje alternatíva a to, že môžete svoj zájazd postúpiť inej osobe, ktorá bude spĺňať podmienky dohodnutého zájazdu. Cestovnú kanceláriu je potrebné o zmene informovať písomne najmenej sedem dní pred plánovaným termínom zájazdu a súčasťou oznámenia musí byť aj súhlas osoby – náhradníka. Ak budú potrebné nejaké prípadné doplatky za zájazd, tieto náklady znášate spoločne. Samozrejme je to na vzájomnej dohode s náhradníkom.

Môže cestovná kancelária zvýšiť cenu zájazdu?

Odpoveď znie – áno, môže, no len v prípade ak je možnosť zmeny ceny uvedená vo vopred dohodnutej zmluve. Taktiež musí zmluva obsahovať presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a okrem toho v zmluve musí byť vaše právo na zníženie ceny zájazdu, ktoré odpovedá zníženiu špecifických nákladov, ak toto nastalo od uzatvorenia zmluvy po začiatok zájazdu. Zvyšovanie a znižovanie cien zájazdu môže dôjsť len v prípade zmeny ceny dopravy, ktorá vyplýva zo zmien ceny pohonných hmôt alebo iných zdrojov, výraznej zmeny výmenných kurzov mien alebo zmeny výšky daní alebo poplatkov súvisiacich s cestovným ruchom (napríklad daň za ubytovanie, letiskové poplatky, prístavné poplatky a podobne). Pri znížení ceny by vám mala cestovná kancelária vyplatiť rozdiel v sumách podľa skutočnosti. Pri zvýšení sumy za zájazd by vás o tejto skutočnosti mala cestovná kancelária upovedomiť najmenej 20 dní pred začiatkom zájazdu spolu s odôvodnením zmeny. Ak je však zvýšenie ceny o viac než 8% z celkovej sumy zájazdu, je túto zmenu potrebné odsúhlasiť dohodou o zmene zmluvy o zájazde, pričom cestovná kancelária určí primeranú lehotu na vašu odpoveď buď o súhlase alebo o odstúpení od zmluvy. V tomto prípade vám nebudú účtované storno poplatky za zájazd.

Cestovná kancelária môže zmeniť podmienky zájazdu len v prípade, ak je to jej právo uvedené v zmluve o zájazde a ide o zanedbateľnú zmenu, prípadne vás o zmene informuje písomne a zrozumiteľne na trvanlivom nosiči. Ak však ide o nezanedbateľnú zmenu, je potrebné opäť súhlasiť s dohodou o zmene zmluvy o zájazde a platia opäť podmienky primeranej lehoty na vašu odpoveď, prípadný váš doplatok alebo vrátenie časti sumy od cestovnej kancelárie (do 14 dní odo dňa doručenia zmluvy o zmene) alebo možnosť odstúpiť od zmluvy bez storno poplatkov. Ak však do určenej lehoty na zmeny nepristúpite, zmluva o zájazde zaniká. Treba však počitať s tým, že v súčasnej situácii je veľká pravdpodobnosť zvyšovania cien zájazdov, práve s ohľadom na rastúce ceny pohonných hmôť. Ak sa teda chystáte na dovolenku, pripravte sa aj na možnosť príplatkov.

Mgr. Monika Rozsívalová, RSc.
Autor: Mgr. Monika Rozsívalová, RSc.

Ako finančný sprostredkovateľ svojim klientom pomáham znižovať a optimalizovať výdavky na hypotékach, poisteniach, investíciách a súčasne zvyšovať zhodnotenie úspor.

Potrebujete poradiť?
Vyplňte formulár, rada Vám pomôžem.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie